Privacybeleid

MrGarcia Productions  (hierna genoemd “wij” of “ons”)

Bij MrGarcia Productions hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacybeleid willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zoals voorgeschreven in de toepasselijke regelgeving, waaronder de Europese Vordering van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en vrij verkeer van die gegevens.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen alleen uw naam en e-mailadres bij het invullen van onze contact- of offerteaanvraagformulieren.

Doeleinden van verzameling

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om u informatie te verstrekken en met u in contact te komen over de diensten die wij aanbieden.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Delen van persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Uw rechten

U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonlijke gegevens, deze te wijzigen of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Contact

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons via info@mrgariaproductions.com

Address: 
Vesta 10 Hoogezand, Nederland
KVK – 85088048